Tài liệu pháp lý

Tại Alpha Trading Hub, chúng tôi cố gắng cung cấp cho khách hàng trải nghiệm giao dịch trực tuyến thân thiện với người dùng bằng cách thể hiện cam kết với các tiêu chuẩn và đạo đức kinh doanh cao nhất. Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu tuân thủ tất cả các yêu cầu quy định hiện hành của quốc gia và quốc tế.
Trong phạm vi này, trước khi mở tài khoản với chúng tôi, bạn nên đọc kỹ tài liệu pháp lý cấu thành thỏa thuận giữa khách hàng và công ty.