Account Type

CÁC LỰA CHỌN CỦA CHÚNG TÔI

Chọn tài khoản của bạn

TIÊU CHUẨN

500
$
 • Tiền nạp ban đầu – $500
 • Chênh lệch - Chênh lệch thả nổi từ 1.4 pips
 • Hoa hồng CFDs - Không
 • Hoa hồng Cổ phiếu - Không
 • Phí qua đêm CFDs - Có
 • Phí qua đêm Cổ phiếu - Không
 • Đòn bẩy - lên đến 1: 500
 • Vị thế mở tối đa - 200
 • Khối lượng đặt lệnh - từ 0.01 lot
 • Khớp lệnh thị trường - STP

VIP 2

20,000
$
 • Tiền nạp ban đầu – $20,000
 • Chênh lệch - Chênh lệch thả nổi từ 0.1 pips
 • Hoa hồng CFDs – $6/lot
 • Hoa hồng Cổ phiếu - Không
 • Phí qua đêm CFDs – Miễn phí cho Forex A, Vàng, Bạc
 • Phí qua đêm Cổ phiếu - Không
 • Đòn bẩy - lên đến 1: 500
 • Vị thế mở tối đa - 200
 • Khối lượng đặt lệnh - từ 0.01 lot
 • Khớp lệnh thị trường - STP