Kính gửi các nhà giao dịch,

Xin được thông báo rằng do Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) bị chia tách, giá và khối lượng của biểu tượng sẽ được điều chỉnh sau khi kết thúc phiên giao dịch tại New York vào ngày 24/08. Giá cổ phiếu sẽ chia cho 3 và khối lượng sẽ nhân 3.

Giao dịch với các điều kiện mới sẽ bắt đầu vào phiên New York ngày 25/08. Những thay đổi như vậy sẽ xảy ra:

  • Chia giá mở của các vị thế cổ phiếu Tesla cho 3
  • Nhân khối lượng vị thế cổ phiếu của Tesla với 3

Do sự biến động trên, đòn bẩy cho TSLA.US sẽ được sửa đổi thành 1:5. Sự thay đổi sẽ được áp dụng cho các lệnh giao dịch đang tồn tại và các lệnh giao dịch mới.

Trân trọng.