Kính gửi các nhà giao dịch,

Do sự biến động cao gần đây, đòn bẩy cho CFD cổ phiếu sẽ được sửa đổi trong vòng vài ngày như sau:

 Trước khi thay đổiSau khi thay đổi
Đòn bẩy1:201:10
Sản phẩmBắt đầu thay đổiKết thúc thay đổi
LVS.US18/0721/07
JMAT.UK18/0721/07
AA.US18/0721/07
ABT.US18/0721/07
TSLA.US18/0721/07
MSFT.US19/0722/07
UNP.US19/0722/07
TRV.US19/0722/07
PM.US19/0722/07
T.US19/0722/07
AAL.US19/0722/07
SNAP.US19/0722/07
SLB.US20/0723/07
VZ.US20/0723/07
TWTR.US20/0723/07
UPS.US24/0727/07
ULVR.UK24/0727/07
MMM.US24/0727/07
KMB.US24/0727/07
KO.US24/0727/07
GM.US24/0727/07
GE.US24/0727/07
TLRY.US24/0727/07
AMD.US24/0727/07
TDOC.US24/0727/07
V.US24/0727/07
MC.FR24/0727/07

Các thay đổi đối với tỷ lệ đòn bẩy được yêu cầu để phản ánh tốt hơn mức độ thanh khoản quốc tế và quản lý rủi ro trước sự biến động cao gần đây.

Sự thay đổi sẽ được áp dụng cho các lệnh giao dịch đang tồn tại và các lệnh giao dịch mới.

Trân trọng