Kính gửi các nhà giao dịch,

Do sự biến động cao gần đây, đòn bẩy cho CFD cổ phiếu sẽ được thay đổi trong vòng vài ngày trong tháng 10 như sau:

 Trước khi thay đổiSau khi thay đổi
Đòn bẩy1:201:10

Các thay đổi đối với tỷ lệ đòn bẩy được yêu cầu để phản ánh tốt hơn mức độ thanh khoản quốc tế và quản lý rủi ro trước sự biến động cao gần đây.

Sự thay đổi sẽ được áp dụng cho các lệnh giao dịch đang tồn tại và các lệnh giao dịch mới.

Trân trọng