Kính gửi các nhà giao dịch,

Bắt đầu từ phiên mở cửa vào Thứ Hai, ngày 16 tháng 5 năm 2022, các yêu cầu ký quỹ đối với tất cả các CFD cổ phiếu sẽ được sửa đổi.

Các yêu cầu ký quỹ sẽ được thay đổi như sau, giá trị tính bằng USD:

 Trước khi thay đổiSau khi thay đổi
Đòn bẩy1:501:20

Các thay đổi đối với tỷ lệ đòn bẩy được yêu cầu để phản ánh tốt hơn mức độ thanh khoản quốc tế và quản lý rủi ro trước sự biến động cao gần đây.

Sự thay đổi sẽ được áp dụng cho các lệnh giao dịch đang tồn tại và các lệnh giao dịch mới.

Trân trọng.