Kính gửi Trader,

Xin lưu ý rằng do kỳ nghỉ sắp tới, giờ giao dịch của một số công cụ sẽ được sửa đổi một chút. Tất cả thời gian được đưa ra đều tính theo GMT+0.

NgàyCông cụTrạng thái
03/10CHNIND, CHNcash, KOSP200no trading
04/10HKIND, HKcash, CHNIND, CHNcashno trading
05/10CHNIND, CHNcashno trading
06/10CHNIND, CHNcashno trading