Kính gửi Trader,

Xin lưu ý rằng do kỳ nghỉ sắp tới, giờ giao dịch của một số công cụ sẽ được sửa đổi một chút. Tất cả thời gian được đưa ra đều tính theo GMT+0.

NgàyCông cụTrạng thái
26/12Tất cả sản phẩm, ngoại trừ Forex và Cryptotạm ngưng
27/12AUS200, HKIND, CHNIND, UK100, UK Shareskhông giao dịch
27/12FRA40giao dịch từ 7:00
30/12UK100giao dịch đến 12:50
30/12Cổ phiếu UKgiao dịch 08:00- 12:30
30/12Cổ phiếu Đứcgiao dịch 08:00- 13:00
02/01AUS200, GER30, US30, US100, US500, US2000, SPA35, FRA40,
HKIND, JAP225, UK100, IND50, SUI20, ITA40, CHNIND, EU50,
XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, WTI, BRENT, NGAS
không giao dịch
02/01EU50giao dịch 01:00-21:00
02/01FRA40giao dịch 07:00-21:00
02/01Cổ phiếu Mỹ, Cổ phiếu UKkhông giao dịch