Kính gửi khách hàng,

Xin lưu ý rằng do ngày lễ quốc gia, giao dịch trên các công cụ sau sẽ bị hủy hoặc thay đổi:

NgàyCông cụTrạng thái
01 tháng bảyCHNIND, HKIND, HKcash, CHNcashKhông giao dịch
Rollovers
28 tháng sáuĐậu tương

Xin lưu ý rằng có mức độ rủi ro cao hơn liên quan đến việc duy trì các vị thế đã mở và lệnh chờ trong thời gian nghỉ lễ. Ngoài ra, giờ giao dịch được chỉ định có thể thay đổi bởi các sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.
Hơn nữa, những giai đoạn như thế này có thể làm tăng xác suất chênh lệch giá rộng hơn do thanh khoản trên thị trường mỏng hơn.