Phân tích thị trường

Ý tưởng giao dịch

Ý tưởng giao dịch, dự báo và kết quả phân tích từ các trader và nhà phân tích từ khắp nơi trên thế giới chỉ trong một nền tảng

Báo giá

Báo giá trên các thị trường tài chính cùng với thông tin bổ sung và các biểu đồ.

Theo dõi thị trường


Cho thấy điều kiện hiện tại của thị trường theo từng nhóm công cụ.

Lịch kinh tế


Lịch kinh tế được sử dụng như một công cụ để phân tích các sự kiện thị trường.