TIỀN THƯỞNG NẠP LẦN ĐẦU

1. Tiền thưởng có thể rút, Bonus thường

VỐN (USD)TIỀN THƯỞNG
5,000 HOẶC NHIỀU HƠNTỐI ĐA 10%
15,000 HOẶC NHIỀU HƠNTỐI ĐA 15%
25,000 HOẶC NHIỀU HƠNTỐI ĐA 20%

Thời hạn: 4 tháng.

Điều kiện rút tiền:

  • Thời gian: Sau ít nhất 2 tháng
  • Khối lượng giao dịch: 3% khối lượng giao dịch theo lô (Ngoại hối và Vàng) của khoản tiền nạp.

Ví dụ: Nếu quỹ là $15,000, tiền thưởng có thể rút 15% sẽ là $2,250

3% khối lượng giao dịch = 15,000 * 3% = 450 lô ngoại hối hoặc vàng.

2. Tiền thưởng không thể rút, Bonus thường

VỐN (USD)TIỀN THƯỞNG
500-2,000TỐI ĐA 50%
2,000 HOẶC NHIỀU HƠNTỐI ĐA 100%
5,000 HOẶC NHIỀU HƠNTỐI ĐA 150%

Thời hạn: 2 tháng.

3. Tiền thưởng không thể rút, Bonus chịu giá

VỐN (USD)TIỀN THƯỞNG
500 HOẶC HƠN>10%
3,000 HOẶC NHIỀU HƠN20%
5,000 HOẶC NHIỀU HƠN25%

Thời hạn: 1 tháng.


ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Chống gian lận

1.1 Tiền thưởng sẽ bị thu hồi hoặc loại bỏ ngay lập tức đối với bất kỳ Khách hàng nào có vẻ Lạm dụng hoặc Có Hành vi Lạm dụng theo quy định tại Điều 1.3. Alpha International Holding Limited có quyền hủy bỏ / loại bỏ Tiền thưởng vào bất kỳ lúc nào trong trường hợp có bất kỳ sự lạm dụng đáng ngờ nào đối với ưu đãi.

1.2 Nếu Khách hàng rút tiền gửi trước khi đáp ứng Điều kiện rút tiền, Tiền thưởng sẽ bị hủy.

1.3 “Lạm dụng” và “Hành vi lăng mạ” bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

(i) Việc mở nhiều tài khoản để nhận nhiều phần thưởng từ Khách hàng,

(ii) Khách hàng tự mình hoặc thông đồng với những người khác hành xử theo cách có thể được coi là mục đích duy nhất là để lấy Tiền thưởng,

(iii) Các mô hình hoạt động giao dịch gợi ý gian lận, thao túng, chênh lệch giá hoàn lại tiền hoặc cố gắng thu lợi nhuận không có rủi ro bằng cách sử dụng tiền thưởng.

(iv) Việc sử dụng 1 (một) địa chỉ IP để đăng ký hoặc giao dịch nhiều hơn 1 (một) tài khoản giao dịch tham gia Chính sách này.

(v) Các trường hợp khác theo quyết định của Công ty kèm theo các bằng chứng có liên quan.

1.4 Ngoài ra, khi bất kỳ điều khoản đơn lẻ nào của Chính sách này bị vi phạm hoặc khi Alpha International Holding Limited có bất kỳ nghi ngờ hợp lý nào về việc Khách hàng đã có hành vi gian lận hoặc có được lợi thế không công bằng hoặc ngoài ý muốn, Alpha International Holding Limited có quyền hủy bỏ mọi nỗ lực rút tiền lợi nhuận, tạm thời hoặc vĩnh viễn đóng hoặc đình chỉ (các) tài khoản bị coi là lạm dụng, hủy bất kỳ đơn đặt hàng nào và tất cả lợi nhuận. Trong những trường hợp này, Alpha International Holding Limited sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc hủy Phần thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy đơn đặt hàng của Khách hàng và đóng các vị trí.

2. Điều khoản khác

2.1Alpha International Holding Limited là trọng tài duy nhất của Chính sách tiền thưởng này và bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh theo bất kỳ chương trình Tiền thưởng nào. Ban quản lý của Alpha International Holding Limited có toàn quyền quyết định các trường hợp ngoại lệ và mọi quyết định có hiệu lực này là quyết định cuối cùng. Alpha International Holding Limited có quyền sửa đổi, rút lại hoặc hạn chế ưu đãi này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho Khách hàng.

2.2Alpha International Holding Limited sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà Khách hàng phải chịu do giao dịch của họ liên quan đến Chính sách tiền thưởng này. Có một rủi ro đáng kể là Khách hàng có thể mất tất cả số tiền ký quỹ / đầu tư ban đầu của họ.