30%

Deposit Bonus

Nạp tiền vào tài khoản và nhận ưu đãi đặc biệt

Tiếp thêm sức mạnh cho tài khoản của bạn

Tăng tiền vốn

Tài khoản của bạn có thể được tăng thêm lên đến 30%.

Nâng tỷ lệ ký quỹ

Tiền thưởng có thể được sử dụng để ký quỹ và tăng sức mạnh cho tài khoản của bạn.

Có thể rút

Bạn có thể rút tiền thưởng sau khi hoàn thành khối lượng giao dịch được yêu cầu.

Các bước đơn giản để nhận thưởng

Thực hiện các bước sau để nhận thưởng 30%: 

Bước 1

Đăng ký một tài khoản giao dịch

Bước 2

Nạp tiền

Bước 3

Yêu cầu cộng thưởng

* Điều khoản và điều kiện được áp dụng.

Đăng ký tài khoản và giao dịch chỉ trong 5 phút

Đăng ký

Đăng ký và tạo một tài khoản giao dịch. 

Xác thực

Tải lên giấy tờ hợp lệ để xác thực tài khoản của bạn.

Nạp tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ thương thức nào.

Giao dịch

Lựa chọn tín hiệu và bắt đầu giao dịch.