• Tiếng Việt
    • English
    • Russian
    • Chinese (Simplified)
    • Malay
    • Thai

Welcome Bonus

Lên đến 30%

Khách hàng có thể rút tiền sau khi hoàn thành điều kiện khối lượng giao dịch.

Tiếp thêm sức mạnh cho tài khoản của bạn

Tăng quỹ

Tài khoản của bạn có thể được tăng lên đến 30 phần trăm.

Có sẵn để giao dịch

Tiền thưởng có thể được sử dụng để ký quỹ và tăng sức mạnh cho tài khoản của bạn.

Rút được

Bạn có thể rút tiền thưởng sau khi hoàn thành khối lượng giao dịch được yêu cầu.

Làm thế nào để nhận được tiền thưởng?

Mở tài khoản

Mở tài khoản ECN hoặc VIP

Tiền gửi

Gửi tiền vào tài khoản của bạn

Kích hoạt tiền thưởng

Yêu cầu tiền thưởng trong cổng khách hàng

Giao dịch

Cơ hội giao dịch khối lượng lớn hơn

Rút tiền

Khi bạn hoàn thành khối lượng yêu cầu, bạn có thể rút tiền thưởng

* Điều khoản và điều kiện được áp dụng.

Mở tài khoản chỉ trong vòng 5 phút

Hãy cho chúng tôi biết về bạn

Cung cấp thông tin và kinh nghiệm giao dịch của bạn.

Thêm tiền vào tài khoản của bạn

Bạn có thể lựa chọn nạp tiền qua thẻ tín dụng, chuyển khoản hoặc ví điện tử.

Bắt đầu giao dịch

Sau khi tài khoản được thông qua, bạn có thể giao dịch ngay trên máy tính hoặc điện thoại.