Giao dịch chỉ số

Giao dịch chỉ số cung cấp một cách đa dạng để giao dịch các chuyển động của thị trường chứng khoán toàn cầu mà không cần xác định, giao dịch hoặc sở hữu trực tiếp bất kỳ cổ phiếu hoặc nhóm cổ phiếu cụ thể nào.

Giao dịch chỉ số toàn cầu

Chỉ số thị trường chứng khoán là phép đo một phần của thị trường chứng khoán. Được tính toán từ giá cổ phiếu được chọn. Các chỉ số thị trường chứng khoán được các nhà đầu tư sử dụng để mô tả thị trường và so sánh lợi tức của các khoản đầu tư cụ thể. Theo dõi các chỉ số chính trực tiếp với Alpha Trading Hub.

Đối với nhiều nhà giao dịch, điều đó có nghĩa là bạn có thể tập trung nỗ lực vào một vài CFD chỉ số thay vì phải phân tích hàng trăm cổ phiếu để đưa ra quyết định giao dịch.

Khi bạn giao dịch CFDs chỉ số với Alpha Trading Hub, bạn được cấp quyền truy cập vào Cash CFD, có nghĩa là bạn chỉ đang giao dịch theo sự biến động của giá chỉ số thay vì mua hợp đồng tương lai cơ bản. Điều này cho phép bạn giao dịch ở các quy mô hợp đồng nhỏ, điều này hoàn hảo cho những ai mới bắt đầu với giao dịch chỉ số.

Danh mục chỉ số

ProductContract SizeLeverageMin VolumeMax VolumeTrading Hours
S&P 500101:2000.0110000:05 – 22:15
Nasdaq 100101:2000.0110000:05 – 22:15
UK 100101:2000.0110000:05 – 22:15
Japan 225101:2000.0110000:05 – 22:15
Dow Jones 30101:2000.0110000:05 – 22:15
Germany 30101:2000.0110000:05 – 22:15
Hang Seng 50101:2000.0110000:05 – 22:15
EU 50101:2000.0110000:05 – 22:15
France 40101:2000.0110000:05 – 22:15
Italy 40101:2000.0110000:05 – 22:15
Australia 200101:2000.0110000:05 – 22:15
Shanghai Composite101:2000.0110000:05 – 22:15
Spain 35101:2000.0110000:05 – 22:15

Những chỉ số chứng khoán phổ biến

CFDs cung cấp cơ hội giao dịch các chỉ số phổ biển nhất trên thế giới. Alpha Trading Hub cung cấp CFDs trên một loạt các chỉ số từ khắp nơi trên thế giới, từ các chỉ số mang tính biểu tượng như NASDAQ 100, Dow Jones và FTSE 100 đến các chỉ số cụ thể hơn như Wig 20 hoặc IBEX 35.

Hãy xem trang này để khám phá tất cả các chỉ số bạn có thể giao dịch với chúng tôi. Bạn có thể sắp xếp toàn bộ bảng công cụ chỉ số của chúng tôi theo số người giao dịch nhiều nhất, người mua tăng giá và những người bán giảm giá hàng đầu. Bảng tương tác của chúng tôi hiển thị giá theo thời gian thực cũng như hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi trong hai ngày qua. Theo dõi giá và biểu đồ chỉ số trực tiếp.