Kính gửi Trader,

Xin lưu ý rằng do kỳ nghỉ sắp tới, giờ giao dịch của một số công cụ sẽ được sửa đổi một chút. Tất cả thời gian được đưa ra đều tính theo GMT + 0.

NgàyDụng cụTrạng thái
13/06RUS50không giao dịch
13/06AUS200Giao dịch từ 7:15 sáng
13/06AUS200cashGiao dịch từ 7:10 sáng
16/06BRAIND, W20,không giao dịch
16/06Polish Stock Exchange không giao dịch