Kính gửi Trader,

Xin lưu ý rằng do kỳ nghỉ sắp tới, giờ giao dịch của một số công cụ sẽ được sửa đổi một chút. Tất cả thời gian được đưa ra đều tính theo GMT+0.

Ngày Công cụTrạng thái
14/4MEXIND, IND50không giao dịch
14/4AUS200đóng cửa sớm 2:00 p.m
14/4Oslo Exchange7:00 a.m. – 11:00 a.m
14/4Danish, Swedish stockskhông giao dịch
15/4AUS200, AUS200cash, CHNIND, HKIND, FRA40, FRA40cash, BRAIND, MEXIND, ITA40, ITA40cash, GER30,không giao dịch
15/4GER30cash, BUND, SCHATZ, EU50, EU50cash, SUI20, SPA35, SPA35cash, W20, UK100, UK100cash, US30, IND50không giao dịch
15/4US30cash, US100, US100cash, US500, US500cash, VIX, TNOTE, WTI, WTIcash, NGAS, NGAScash,không giao dịch
15/4ALUMINIUM, COPPER, NICKEL, ZINC, SUGAR, COFFEE, COTTON, COCOA, CORN, SOYBEAN, WHEATkhông giao dịch
15/4USDCLP, USDBRL, XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, USDIDXkhông giao dịch
15/4German, Polish, Swiss, Czech, Swedish, Norwegian, Finish, Spanish, Portuguese, British, Dutch, French, Danish, Italian and Amercian stockskhông giao dịch
18/4AUS200, AUS200cash, CHNIND, HKIND, FRA40, FRA40cash, ITA40, ITA40cash, GER30, GER30cash, EU50,không giao dịch
18/4EU50cash, SUI20, UK100, UK100cash, W20, SPA35, SPA35cash, BUND, SCHATZ, ALUMINIUM,không giao dịch
18/4COCOA, COFFE, SUGARgiao dịch từ 11:30 a.m
18/4German, Polish, Swiss, Czech, Swedish, Norwegian, Finish, Spanish, Portuguese, British, Dutch, Belgian, French, Danish, Italian stockskhông giao dịch