Kính gửi Trader,

Xin lưu ý rằng do kỳ nghỉ lễ sắp tới, giờ giao dịch của một số công cụ sẽ được sửa đổi một chút. Tất cả thời gian được đưa ra đều tính theo GMT + 0.

NgàyDụng cụTrạng thái
12/09KOSP200, HKIND, HKcash, CHNIND, CHNcashno trading
16/09MEXINDno trading