Kính gửi Trader,

Xin lưu ý rằng do kỳ nghỉ lễ sắp tới, giờ giao dịch của một số công cụ sẽ được sửa đổi một chút. Tất cả thời gian được đưa ra đều tính theo GMT + 0.

NgàyDụng cụTrạng thái
19/09UK100, UK100.cash, JAP225, JAP225cashno trading
19/09COCOA, SUGAR, COFFEELate Open 11:30
19/09UK Stock Exchangeno trading
22/09AUS200trading from 07:15
22/09AUS200cashtrading from 07:10
23/09JAP225, JAP225.cashno trading