Kính gửi Trader,

Xin lưu ý rằng do kỳ nghỉ sắp tới, giờ giao dịch của một số công cụ sẽ được sửa đổi một chút. Tất cả thời gian được đưa ra đều tính theo GMT+0.

NgàyCông cụTrạng thái
23/12AUS200, AU200cashgiao dịch đến 5:30
23/12UK100giao dịch đến 13:00
23/12UK100cashgiao dịch đến 12:50
23/12HKCashgiao dịch đến 19:00
23/12London Stock Exchangemột phần (8:00 AM-11:30 AM)