Kính gửi Trader,

Xin lưu ý rằng do kỳ nghỉ sắp tới, giờ giao dịch của một số công cụ sẽ được sửa đổi một chút. Tất cả thời gian được đưa ra đều tính theo GMT + 0.

NgàyDụng cụTrạng thái
20/06CORN, SOYBEAN, WHEAT, SUGAR, COCOA, COFFEE, COTTONkhông giao dịch
20/06VIXGiao dịch đến 15:30
20/06US30, US30cash, US100, US100cash, US500, US500cash, US2000, TNOTE, JP225cashGiao dịch đến 17:00
20/06WTI, BRENT, NGASGiao dịch đến 18:30
20/06WTIcash, BRENTcashGiao dịch đến 17:15
20/06XAU, XAG, XPT, XPDGiao dịch đến 18:30
20/06NASDAQ, NYSE stockskhông giao dịch
24/06NASDAQ OMX – Helsinki, NASDAQ OMX – Stockholmkhông giao dịch