Kính gửi Trader,

Xin lưu ý rằng do kỳ nghỉ sắp tới, giờ giao dịch của một số công cụ sẽ được sửa đổi một chút. Tất cả thời gian được đưa ra đều tính theo GMT+0.

NgàyCông cụTrạng thái
21/11MEXINDkhông giao dịch
23/11JAP225, JAP225caskhông giao dịch
24/11XAUUSD, XAGUSD, XPDUSD, XPTUSD BRENTcashgiao dịch đến 18:15
24/11WTI, WTIcash, NGAS, NGAScashgiao dịch đến 19:30
24/11VIXgiao dịch đến 16:30
24/11CHNcash, UK100cashgiao dịch đến 21:00
24/11BRENTgiao dịch đến 18:30
24/11CORN, SOYBEAN, WHEAT, COTTON, SUGAR, COCOA, COFFEEkhông giao dịch
24/11HKcashgiao dịch đến 19:00
24/11US Shareskhông giao dịch
25/11COTTONgiao dịch13:00-18:30
25/11VIXgiao dịch đến 14:30
25/11CORN, SOYBEAN, WHEATgiao dịch14:30-18:05
25/11US30, US30cash, US500, US500cash, US100, US100cash, US2000, USDIDX, TNOTEgiao dịch đến 18:15
25/11BRENTgiao dịch đến 20:00
25/11XAUUSD, XAGUSD, XPDUSD, XPTUSD, BRENTcashgiao dịch đến 18:30
25/11WTI, WTIcash, NGAS, NGAScashgiao dịch đến 18:45
25/11US Sharesgiao dịch 14:30-18:00