Kính gửi Trader,

Xin lưu ý rằng do kỳ nghỉ sắp tới, giờ giao dịch của một số công cụ sẽ được sửa đổi một chút. Tất cả thời gian được đưa ra đều tính theo GMT + 0.

NgàyDụng cụTình trạng
30/05NASDAQ, NYSE ( US stocks )không giao dịch
30/05Corn, Soybean, Wheat, Sugar, Cocoa, Coffe, Cottonkhông giao dịch
30/05VIXgiao dịch đến 15:30 (GMT + 0)
30/05US30, US30cash, US100, US100cash, US500, US500cash, US2000, US2000cash, TNOTEgiao dịch đến 17:00 (GMT + 0)
30/05WTI, NGASgiao dịch đến 18:30 (GMT + 0)
30/05BRENTgiao dịch đến 17:30 (GMT +0)
01/06KOSP200không giao dịch
02/06London Stock Exchange (UK stocks)không giao dịch
02/06UK100, UK100cash, ALUMINIUM, COPPER, NICKEL, ZINCkhông giao dịch
03/06London Stock Exchange (UK stocks)không giao dịch
03/06UK100, UK100cash, ALUMINIUM, COPPER, NICKEL, ZINC, HKIND, HKcash, CHNIND, CHNcashkhông giao dịch