Kính gửi Trader,

Xin lưu ý rằng do kỳ nghỉ sắp tới, giờ giao dịch của một số công cụ sẽ được sửa đổi một chút. Tất cả thời gian được đưa ra đều tính theo GMT+0.

NgàyCông cụTrạng thái
31/10USDCLPkhông giao dịch
01/11W20, USDCLPkhông giao dịch
02/11BRAIND, MEXINDkhông giao dịch
03/11JAP225, JAP225cashkhông giao dịch
04/11RUS50không giao dịch