Nạp & Rút Tiền

Alpha Trading Hub

Rút Tiền

Để rút tiền từ tài khoản của bạn, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản khách hàng, chọn tài khoản giao dịch bạn muốn rút và nhập số tiền bạn muốn.

Nếu ngân hàng được chỉ định của bạn sử dụng đơn vị tiền tệ khác với tài khoản giao dịch của bạn, thì ngân hàng của chúng tôi sẽ chuyển đổi số tiền tại nguồn theo tỷ giá của họ hoặc khi ngân hàng của bạn nhận được khoản thanh toán.

10

LOCAL TRANSFER

2

CREDIT CARD

2

CRYPTO

1

WIRE

CÁC PHƯƠNG THỨC NẠP TIỀN

Có một số cách để nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn. Tất cả các khoản nạp tiền, Alpha Trading Hub đều thu bất kì khoản phí nào. (Phí chuyển tiền có thể phát sinh từ ngân hàng của bạn).

Xin lưu ý rằng Alpha Trading sẽ không bao gồm bất kỳ tỷ giá hối đoái nào được tính nếu bạn đang gửi tiền bằng đơn vị tiền tệ khác với loại tiền ngân hàng của bạn.

LOCAL DEPOSITOR

Chúng tôi chấp nhận các loại tiền sau: USD, EUR, GBP, THB, IDR, VND.
Chỉ hoạt động từ 24 giờ các ngày trong tuần. Tỷ lệ: Nó phụ thuộc vào tỷ lệ người gửi tiền tại địa phương của bạn và nó khác nhau ở mỗi quốc gia

EST. DAYS

Chuyển Khoản Ngân Hàng (Tức Thì)
Credit Card (Tức Thì) Wire (5 Days) Crypto : USDT, BTC (Instant)

Method Currency Minimum Processing Fees
USD $500 1 – 2 ngày làm việc 0
USD, EUR $100 Tức Thì 0
USD, EUR $100 Tức Thì 0
USD, EUR, GBP, IDR, MYR, THB, VND $100 Tức Thì 0
RUB $100 Tức Thì 0
USD, EUR, MYR, INR $100 Tức Thì 0
CNY, TWD, RUB $100 Tức Thì 0
CNY, TWD, RUB $100 Tức Thì 0
IDR, MYR, PHP, THB, VND $100 Tức Thì 0
VND $100 Tức Thì 0
USDT ERC20 $100 1-2 ngày làm việc 0

*A few methods may not be available in certain countries.

Method Currency Minimum Processing Fees
USD $500 3 đến 5 ngày làm việc 0
RUB $50 1 ngày làm việc 0
CNY, TWD, RUB $50 1 ngày làm việc 0
USD, EUR, MYR, INR $50 1 ngày làm việc 0
IDR, MYR, PHP, THB, VND $50 1 ngày làm việc 0
VND $50 1 ngày làm việc 0
USDT ERC20 $100 1 ngày làm việc $10

*Rút tiền miễn phí nếu tài khoản giao dịch có ít nhất 10 giao dịch. Nếu không sẽ bị tính phí 5%.

How To Deposit

Khoản Tiền Nạp

Nạp tiền vào tài khoản của bạn để giao dịch rất nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ cần thực hiện theo các bước bên dưới để nạp tiền vào tài khoản của bạn:

1. Đăng nhập vào tài khoản khách hàng trên trang chủ

2. Nhần vào “Nạp Tiền”

3. Chọn tài khoản giao dịch bạn muốn nạp tiền và chọn từ một số phương thức thanh toán có sẵn.