Alpha Trading Hub

Thưởng Chào Mừng

100% Thưởng Chào Mừng

Điều khoản và điều kiện áp dụng*

Tăng cường sức mạnh cho tài khoản của bạn

TĂNG VỐN SỞ HỮU CỦA BẠN

Tài khoản của bạn có thể có thêm tới 100% số tiền nạp.

TIỀN THƯỞNG CÓ THỂ GIAO DỊCH

Tiền thưởng có thể sử dụng làm vốn ký quỹ và tăng cường sức mạnh cho tài khoản của bạn.

CÓ THỂ RÚT ĐƯỢC

Bạn có thể rút tiền thưởng sau khi hoàn thành khối lượng giao dịch được yêu cầu.

CHỈ VÀI BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỀ YÊU CẦN NHẬN THƯỞNG

Để nhận được được khoản thưởng 100% tiền nạp, hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây:

01

Bước 1

Đăng ký một tài khoản giao dịch

02

Bước 2

Nạp tiền

03

Bước 3

Đăng ký nhận Thưởng Nạp Tiền

GIAO DỊCH NGAY!