Alpha Trading Hub

MT5 FAQ

MetaTrader 5 FAQ

Các bước thực hiện như sau: Trên thanh Menu trên cùng, chọn INSERT > INDICATORS. Bạn cũng có thể điều hướng đến phần Bộ điều hướng và chèn các chỉ số biểu đồ từ đó.

Trên thanh Menu trên cùng, chọn BIỂU ĐỒ > BIỂU ĐỒ THANH hoặc sử dụng phím tắt (Alt+1)

Các bước thực hiện như sau: Trên thanh Menu trên cùng, chọn INSERT > INDICATORS. Bạn cũng có thể điều hướng đến phần Bộ điều hướng và chèn các chỉ số biểu đồ từ đó. Trên thanh Menu trên cùng, chọn BIỂU ĐỒ > BIỂU ĐỒ THANH hoặc sử dụng phím tắt (Alt+1) Có, bạn có thể giao dịch các lô nhỏ (10K) bằng cách sử dụng nền tảng MetaTrader. Đây là thang đo mà chúng tôi sử dụng để giao dịch kích thước lô trên MetaTrader: 0,01 lô = 1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở (hoặc đô la) Kích thước lô “vi mô” của chúng tôi. 0,1 lô = 10.000 đơn vị tiền tệ cơ sở (hoặc đô la) Kích thước lô “mini” của chúng tôi. 1,00 lô = 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở (hoặc đô la) Kích thước lô “tiêu chuẩn” của chúng tôi. **Xin lưu ý rằng có thể giao dịch với kích thước lô không được hiển thị trong thang đo ở trên. Một ví dụ sẽ là một vị trí lô mở là 0,60 (60.000 đơn vị), một vị trí lô 8,00 (800.000 đơn vị) và thậm chí là một vị trí lô 3,20 (320.000 đơn vị). Vui lòng gửi email cho chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về quy mô: [email protected] **Ngoài ra, lưu ý rằng các nhà môi giới khác có thể sử dụng một quy mô khác để giao dịch các lô có kích thước nhất định. Chẳng hạn, một nhà môi giới khác có thể hiển thị 1 lô trên tài khoản nhỏ là 10.000 đơn vị

Để thêm các khoảng thời gian vào thanh menu chính, hãy chọn VIEW > TOOLBARS > PERIODICITY. (Nếu cần) Sử dụng chú giải sau để áp dụng các khoảng thời gian cho biểu đồ: M1 = biểu đồ 1 phút M5 = biểu đồ 5 phút M15 = biểu đồ 15 phút M30 = biểu đồ 30 phút H1 = biểu đồ 1 giờ H4 = biểu đồ 4 giờ D1 = biểu đồ hàng ngày W1 = biểu đồ hàng tuần MN = biểu đồ hàng tháng

Trong cửa sổ Theo dõi thị trường, bạn có thể xem tất cả các cặp tiền tệ đủ điều kiện để giao dịch bằng cách nhấp chuột phải vào phần này và chọn ‘Hiển thị tất cả’. Tất cả các cặp tiền tệ sẽ xuất hiện sau đó