MT5 FAQ

MetaTrader 5 FAQ

Các bước như sau: Trên thanh menu trên cùng, chọn CHÈN > CHỈ BÁO. Bạn cũng có thể di chuyển đến phần Điều hướng và chọn chèn các chỉ báo biểu đồ từ đó.

Trên thanh menu trên cùng, chọn BIỂU ĐỒ > BIỂU ĐỒ THANH hoặc sử dụng phím tắt (Alt+1)

Các bước như sau: Trên thanh menu trên cùng, chọn CHÈN > CHỈ BÁO. Bạn cũng có thể di chuyển đến phần Điều hướng và chọn chèn các chỉ báo biểu đồ từ đó. Trên thanh menu trên cùng, chọn BIỂU ĐỒ > BIỂU ĐỒ THANH hoặc sử dụng phím tắt (Alt+1). Có Bạn có thể giao dịch các Lô nhỏ (Mini lot 10.000 đơn vị) bằng nền tảng Metatrader. Dưới đây là thang đo mà chúng tôi sử dụng để quy ước kích thước các lô giao dịch trên Metatrader: 0,01 lô = 1.000 đơn vị tiền tệ cơ bản (hay USD) Kích thước lô siêu nhỏ. 0,10 Lô = 10.000 đơn vị tiền tệ cơ bản (hay USD) Kích thước lô nhỏ. 1,00 lô = 100.000 đơn vị tiền tệ cơ bản (hay USD) Kích thước lô tiêu chuẩn. **Xin lưu ý rằng bạn có thể giao dịch với kích thước lô không theo thang đo. Ví dụ bạn mở một vị thế 0,60 lot (60.000 đơn vị), vị thế 8,00 lô (800.000 đơn vị) và thậm chí là vị thế 3,20 lô (320.000 đơn vị). Vui lòng gửi email cho chúng tôi với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến kích thước lô nào tới địa chỉ: [email protected] **Ngoài ra, lưu ý rằng các nhà môi giới khác có thể sử dụng một thang đo cho kích thước một số lô giao dịch nhất định. Chẳng hạn, một nhà môi giới khác có thể quy ước 1,00 lô trên tài khoản mini là 10.000 đơn vị

Để thêm khoảng thời gian vào thanh menu chính, chọn XEM > THANH CÔNG CỤ > KỲ. (Nếu cần) Sau đây là thông tin tham chiếu để áp dụng các khoảng thời gian cho biểu đồ: M1 = Biểu đồ 1 phút M5 = Biểu đồ 5 phút M15 = Biểu đồ 15 phút M30 = Biểu đồ 30 phút H1 = Biểu đồ 1 giờ H4 = Biểu đồ 4 giờ D1 = biểu đồ ngày W1 = biểu đồ hàng tuần MN = biểu đồ hàng tháng

Trong cửa sổ Theo dõi Thị trường, bạn có thể xem tất cả các cặp tiền tệ đủ điều kiện để giao dịch bằng cách nhấp chuột phải và chọn ‘Hiển thị tất cả’. Tất cả các cặp tiền tệ sẽ xuất hiện.