Alpha Trading Hub

Kiểu tài khoản

CÁC LỰA CHỌN CỦA CHÚNG TÔI

Chọn tài khoản của bạn

TIÊU CHUẨN

500 $
 • Tiền nạp ban đầu – $500
 • Chênh lệch - Chênh lệch thả nổi từ 1.4 pips
 • Hoa hồng CFDs – Không
 • Hoa hồng Cổ phiếu – Không
 • Phí qua đêm CFDs – Có
 • Phí qua đêm Cổ phiếu – Không
 • Đòn bẩy - lên đến – up to 1:500
 • Vị thế mở tối đa – 200
 • Khối lượng đặt lệnh - từ 0.01 lot
 • Khớp lệnh thị trường – STP

VIP 1

5,000 $
 • Tiền nạp ban đầu – $5,000
 • Chênh lệch - Chênh lệch thả nổi từ 0.1 pips
 • Hoa hồng CFDs – $10/lot
 • Hoa hồng Cổ phiếu – Không
 • Phí qua đêm CFDs – Có
 • Phí qua đêm Cổ phiếu – Không
 • Đòn bẩy - lên đến – 1:500
 • Vị thế mở tối đa – 200
 • Khối lượng đặt lệnh – từ 0.01 lot
 • Khớp lệnh thị trường – STP
Phổ biến

VIP 2

20,000 $
 • Tiền nạp ban đầu – $20,000
 • Chênh lệch - Chênh lệch thả nổi từ 0.1 pips
 • Hoa hồng CFDs – $6/lot
 • Hoa hồng Cổ phiếu - Không
 • Phí qua đêm CFDs – Miễn phí cho Forex A, Vàng, Bạc
 • Phí qua đêm Cổ phiếu - Không
 • Đòn bẩy - lên đến 1: 500
 • Vị thế mở tối đa - 200
 • Khối lượng đặt lệnh - từ 0.01 lot
 • Khớp lệnh thị trường - STP