Alpha Trading Hub

Chính sách cookie

Chính sách cookie

Giới thiệu

Khi bạn truy cập hoặc truy cập các trang web hoặc ứng dụng do chúng tôi vận hành hoặc khi bạn tương tác hoặc tương tác với nội dung của chúng tôi (“Dịch vụ”), chúng tôi sử dụng (và ủy quyền cho bên thứ ba sử dụng) bọ web, cookie, thẻ pixel, tập lệnh, thẻ, API và các công nghệ khác (“Công nghệ theo dõi“).

Công nghệ theo dõi cho phép chúng tôi tự động thu thập thông tin về bạn và hành vi trực tuyến của bạn, cũng như thiết bị của bạn (ví dụ: máy tính hoặc thiết bị di động của bạn), để nâng cao khả năng điều hướng của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi, cải thiện hiệu suất Dịch vụ của chúng tôi và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để thu thập số liệu thống kê về việc sử dụng Dịch vụ của mình, thực hiện phân tích, cung cấp nội dung phù hợp với sở thích của bạn và quản lý dịch vụ cho Người dùng, khách hàng và đối tác của chúng tôi.

Chúng tôi cũng cho phép các bên thứ ba thu thập thông tin về bạn thông qua Công nghệ theo dõi.

Cookie là gì?

Cookie là các tệp văn bản nhỏ (chỉ bao gồm các chữ cái và số) mà máy chủ trang web đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập một trang web. Khi được sử dụng, cookie có thể giúp làm cho Dịch vụ của chúng tôi trở nên thân thiện hơn với người dùng, chẳng hạn bằng cách ghi nhớ các tùy chọn và cài đặt ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cookie tại www.allaboutcookies.org.

Cookies được sử dụng rộng rãi để làm cho các trang web hoạt động hiệu quả. Việc sử dụng cookie cho phép bạn điều hướng giữa các trang một cách hiệu quả. Cookie ghi nhớ các tùy chọn của bạn và giúp tương tác giữa bạn và Dịch vụ mượt mà và hiệu quả hơn.

Lưu trữ công nghệ theo dõi

Chúng tôi lưu trữ Công nghệ theo dõi khi bạn truy cập hoặc truy cập Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: khi bạn đang truy cập trang web của chúng tôi) – chúng được gọi là “Công nghệ theo dõi của bên thứ nhất”. Ngoài ra, Công nghệ theo dõi được lưu trữ bởi các bên thứ ba khác (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ phân tích, đối tác kinh doanh của chúng tôi), những người chạy nội dung trên Dịch vụ của chúng tôi – những bên này được gọi là “Công nghệ theo dõi của bên thứ ba”.

Cả hai loại Công nghệ theo dõi có thể được lưu trữ trong suốt thời gian bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc cho các lần truy cập lặp lại.

Chúng tôi sử dụng những loại Công nghệ Theo dõi nào?

Chúng tôi sử dụng ba loại Công nghệ theo dõi chính:

Công nghệ theo dõi cần thiết nghiêm ngặt –

Những Công nghệ Theo dõi này rất cần thiết để cho phép bạn đăng nhập, điều hướng xung quanh và sử dụng các tính năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc để cung cấp dịch vụ do bạn yêu cầu (chẳng hạn như tên người dùng của bạn). Chúng tôi không cần phải có sự đồng ý của bạn để sử dụng các Công nghệ theo dõi này. Các Công nghệ Theo dõi này có thể được sử dụng vì lý do bảo mật và toàn vẹn – ví dụ như để phát hiện hành vi vi phạm chính sách của chúng tôi và để hỗ trợ hoặc các tính năng bảo mật.

Công nghệ theo dõi chức năng –

Các Công nghệ Theo dõi này cho phép Dịch vụ của chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn bạn đưa ra (chẳng hạn như ngôn ngữ của bạn) và cung cấp các tính năng nâng cao và được cá nhân hóa. Ví dụ: các Công nghệ theo dõi này được sử dụng để xác thực (nhớ thời điểm bạn đăng nhập) và hỗ trợ các tính năng khác của Dịch vụ của chúng tôi.

Công nghệ theo dõi hiệu suất –

Các Công nghệ Theo dõi này thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của bạn (ví dụ: thời lượng truy cập của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi), bao gồm dữ liệu hành vi và chỉ số tương tác nội dung. Các Công nghệ Theo dõi này được sử dụng để phân tích, nghiên cứu và thực hiện thống kê (dựa trên thông tin tổng hợp).

Loại công nghệ theo dõi Mục đích
Cookie phân tích Công nghệ theo dõi của bên thứ nhất Công nghệ theo dõi hiệu suất Những Công nghệ theo dõi này được sử dụng để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với nội dung trên Dịch vụ của chúng tôi, mục đích phân bổ (ví dụ: URL giới thiệu), v.v. Chúng tôi sử dụng thông tin này để biên soạn báo cáo, tính toán doanh thu do chúng tôi mang lại và giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ cũng như cung cấp các sản phẩm và nội dung được cá nhân hóa.
Trình quản lý thẻ của Google Công nghệ theo dõi của bên thứ ba Công nghệ theo dõi hiệu suất Cookie này được liên kết với Trình quản lý thẻ của Google mà chúng tôi sử dụng để tải tập lệnh vào các trang trên trang web của mình. Chính sách bảo mật của Google