Alpha Trading Hub

Quỹ an toàn

Quỹ an toàn

BẢO VỆ TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG

ALPHA TRADING HUB (sau đây gọi là “Chúng tôi” hoặc “Công ty”) đặc biệt chú trọng đến sự an toàn của các quỹ đầu tư. Chúng tôi đảm bảo an toàn tiền của khách hàng và thực hiện kịp thời các nghĩa vụ tài chính của họ đối với bất kỳ cá nhân/tổ chức nào sử dụng dịch vụ của chúng tôi (“Khách hàng”).

PHÂN PHỐI RIÊNG QUỸ

Bảo vệ tiền của Khách hàng là sự cân nhắc của chúng tôi, khoản tiền này sẽ được lưu trữ tách biệt với quỹ riêng của công ty trong các tài khoản ngân hàng đặc biệt tại các ngân hàng quốc tế có uy tín.

BẢO MẬT GIAO DỊCH TÀI CHÍNH

Trên tất cả các tài khoản giao dịch của một hệ thống bảo mật, với sự trợ giúp của các thuật toán đặc biệt để nhận dạng khách hàng, chúng tôi đảm bảo mức độ bảo mật cao cho các giao dịch tài chính.

KIỂM SOÁT RỦI RO

Chúng tôi luôn cung cấp cho Khách hàng nền tảng giao dịch hiện đại và các dịch vụ bổ sung. Việc sử dụng các dịch vụ và chương trình này cho phép bạn đơn giản hóa quy trình giao dịch và đặc biệt là ngăn chặn tình huống số dư tài khoản giao dịch của Khách hàng bị âm, điều này đặc biệt quan trọng đối với sự an toàn của tiền của từng khách hàng của công ty.

QUỸ BỒI THƯỜNG

Một trong những thành phần chính là đảm bảo quyền và lợi ích của Khách hàng trong quỹ bồi thường để đảm bảo an toàn và bảo vệ quyền của Khách hàng trong trường hợp bất kỳ nhà môi giới nào không thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình.

NGÂN HÀNG HỢP TÁC

Mong muốn của chúng tôi là cung cấp và đưa ra các điều khoản tốt nhất để bảo vệ tiền gửi của Khách hàng, vì vậy chúng tôi lựa chọn hợp tác với các ngân hàng quốc tế có uy tín trên thế giới theo quyết định của các thành viên quản lý của chúng tôi trong từng thời điểm.

Để bảo vệ tiền của các nhà giao dịch và sự an toàn của các giao dịch trên thị trường ngoại hối là một trong những ưu tiên quan trọng nhất của Công ty. Uy tín hoàn hảo không chỉ được khẳng định bởi số lượng khách hàng, đối tác mà còn là các giải thưởng quốc tế và sự ghi nhận của cộng đồng khách hàng với sự đánh giá cao về chất lượng dịch vụ và độ tin cậy tuyệt đối của Công ty. Khách hàng của chúng tôi là hàng nghìn nhà giao dịch trên khắp thế giới và con số này đang tăng lên đều đặn hàng ngày.