Alpha Trading Hub

Thủ tục xử lý khiếu nại

Thủ tục xử lý khiếu nại

ALPHA TRADING HUB (sau đây gọi là “Chúng tôi” hoặc “Công ty”) duy trì quy trình khiếu nại nội bộ nhằm giải quyết hiệu quả mọi vấn đề có thể phát sinh với khách hàng trong mối quan hệ kinh doanh với chúng tôi.

1. Gửi khiếu nại

Trước khi gửi khiếu nại chính thức, trước tiên bạn nên tham khảo ý kiến của một thành viên trong nhóm hỗ trợ của chúng tôi hoặc gửi email đến [email protected]. Nếu bạn không hài lòng với phản hồi và lời giải thích mà bạn nhận được từ nhóm hỗ trợ của chúng tôi, bạn phải hoàn thành biểu mẫu khiếu nại trực tuyến của chúng tôi và gửi tới [email protected].

Công ty sẽ không chấp nhận khiếu nại của bạn qua bất kỳ phương tiện/kênh nào khác. Nếu bạn không thể tuân thủ điều này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo mẫu chi tiết liên hệ có trên trang web của chúng tôi.

2. Trách nhiệm của Công ty

Chúng tôi sẽ ghi nhận khiếu nại của bạn ngay khi nhận được.

Để đảm bảo rằng yêu cầu của bạn được xử lý hiệu quả nhất có thể, vui lòng cung cấp cho chúng tôi mọi tài liệu hỗ trợ (tức là email, cuộc trò chuyện, báo cáo, v.v.) càng sớm càng tốt.

3. Xử lý Khiếu nại

Khi chúng tôi nhận được khiếu nại của bạn, chúng tôi sẽ điều tra khiếu nại đó trong thời gian thích hợp để có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn nếu chúng tôi cần thêm thông tin.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về quyết định cuối cùng của chúng tôi trong một khung thời gian hợp lý sau khi quá trình điều tra của chúng tôi hoàn tất.